ผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางการนำทุนทางสังคมออกมาใช้ของตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมกรณีศึกษา : ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดย นายวีรวัฒน์ แก้วรัตนศรี รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมเชี่ยวชาญ

วันที่ประกาศ : 4 ก.ค. 2557
ผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางการนำทุนทางสังคมออกมาใช้ของตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมกรณีศึกษา : ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดย นายวีรวัฒน์ แก้วรัตนศรี รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมเชี่ยวชาญ

 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
11,978,916 ครั้ง
3,151,000 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
875 ครั้ง
244 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
734,324 ครั้ง
58,933 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat